Kai Sannes, Langesund, Telefon 412 40 195
Om meg        
Kai Sannes, Langesund, Telefon 412 40 195